Ben Hơi Khí Nén AIRTAC SDA50x50 và SDA50x50S (Phi 50mm x Hành Trình 50mm)

0907 868 807