Ben Hơi Khí Nén AIRTAC SDA80x10 và SDA80x10S (Phi 80mm x Hành Trình 10mm)

0907 868 807