Ben Hơi Khí Nén AIRTAC SDA80x35 và SDA80x35S (Phi 80mm x Hành Trình 35mm)

0907 868 807