Ben Hơi Khí Nén AIRTAC SDA80x5 và SDA80x5S (Phi 80mm x Hành Trình 5mm)

0907 868 807