Ben Hơi Khí Nén AIRTAC SDA80x50 và SDA80x50S (Phi 80mm x Hành Trình 50mm)

0907 868 807