Ben Hơi Khí Nén AIRTAC SDA80x80 và SDA80x80S (Phi 80mm x Hành Trình 80mm)

0907 868 807