0907 868 807

Xem tất cả 2 kết quả

Van điện từ thường mở là loại van NO (Normal Open), van luôn ở trạng thái mở khi chưa được kích điện và khi được kích điện van sẽ đóng, kích thước 13, 17, 21, 27, 34