Xi Lanh Khí Nén AIRTAC SDA100x20 và SDA100x20S (Phi 100mm x Hành Trình 20mm)

0907 868 807