Địa chỉ: 273 Tạ Uyên, Phường 6, Quận 11, Tp HCM

    Điện thoại: 028.6659.6788

    Email: khinenthuanhung@gmail.com