Ben Hơi Khí Nén AIRTAC MBL20x450 (Xi Lanh Tròn Phi 20mm x Hành Trình 450mm)

0907 868 807