Ben hơi Khí Nén AIRTAC MBL50x50 (Xi Lanh Tròn Phi 50mm x Hành Trình 50mm)

0907 868 807