Ben Hơi Khí Nén AIRTAC SC40x1000 (Xi lanh Đế Vuông Phi 40mm x Hành Trình 1000mm)

0907 868 807