Ben Hơi Khí Nén AIRTAC SC40x350 (Xi lanh Đế Vuông Phi 40mm x Hành Trình 350mm)

0907 868 807