Ben Hơi Khí Nén AIRTAC SC40x50 (Xi lanh Đế Vuông Phi 40mm x Hành Trình 50mm)

0907 868 807