Ben Hơi Khí Nén AIRTAC SC40x500 (Xi lanh Đế Vuông Phi 40mm x Hành Trình 500mm)

0907 868 807