Ben Hơi Khí Nén AIRTAC SC63x500 (Piston Phi 63mm x Hành Trình 500mm)

0907 868 807