Xi Lanh Khí Nén AIRTAC MBL40x250 (Ben Hơi Tròn Phi 40mm x Hành Trình 250mm)

0907 868 807