Xi Lanh Khí Nén AIRTAC SC50x800 (Ben Hơi Phi 50mm x Hành Trình 800mm)

0907 868 807