Ben Hơi Khí Nén AIRTAC MBL20x250 (Xi Lanh Tròn Phi 20mm x Hành Trình 250mm)

0907 868 807