Ben Hơi Khí Nén AIRTAC MBL20x225 (Xi Lanh Tròn Phi 20mm x Hành Trình 225mm)

0907 868 807