Ben hơi Khí Nén AIRTAC MBL50x125 (Xi Lanh Tròn Phi 50mm x Hành Trình 125mm)

0907 868 807