Ben hơi Khí Nén AIRTAC MBL50x150 (Xi Lanh Tròn Phi 50mm x Hành Trình 150mm)

0907 868 807