Ben Hơi Khí Nén AIRTAC SC40x125 (Xi lanh Đế Vuông Phi 40mm x Hành Trình 125mm)

0907 868 807