Ben Hơi Khí Nén AIRTAC SC40x150 (Xi lanh Đế Vuông Phi 40mm x Hành Trình 150mm)

0907 868 807