Ben Hơi Khí Nén AIRTAC SC40x450 (Xi lanh Đế Vuông Phi 40mm x Hành Trình 450mm)

0907 868 807