Ben Hơi Khí Nén AIRTAC SC63x250 (Piston Phi 63mm x Hành Trình 250mm)

0907 868 807