Ben Hơi Khí Nén AIRTAC SC63x350 (Piston Phi 63mm x Hành Trình 350mm)

0907 868 807