Ống Hơi Chịu Nhiệt 230 Độ C Và Hóa Chất Đậm Đặc KCC Hàn Quốc (Phi 4, 6, 8, 10, 12)

0907 868 807