Xi Lanh Khí Nén AIRTAC SC50x100 (Ben Hơi Phi 50mm x Hành Trình 100mm)

0907 868 807