Xi Lanh Khí Nén AIRTAC SC50x125 (Ben Hơi Phi 50mm x Hành Trình 125mm)

0907 868 807