Xi Lanh Khí Nén AIRTAC SC50x150 (Ben Hơi Phi 50mm x Hành Trình 150mm)

0907 868 807