Xi Lanh Khí Nén AIRTAC SC50x250 (Ben Hơi Phi 50mm x Hành Trình 250mm)

0907 868 807