Xi Lanh Khí Nén AIRTAC SC50x225 (Ben Hơi Phi 50mm x Hành Trình 225mm)

0907 868 807