Xi Lanh Khí Nén AIRTAC SC50x350 (Ben Hơi Phi 50mm x Hành Trình 350mm)

0907 868 807