Xi Lanh Khí Nén AIRTAC SC50x400 (Ben Hơi Phi 50mm x Hành Trình 400mm)

0907 868 807