Ben Hơi Khí Nén AIRTAC MBL20x150 (Xi Lanh Tròn Phi 20mm x Hành Trình 150mm)

0907 868 807