Ben Hơi Khí Nén AIRTAC MBL32x100 (Xi Lanh Tròn Phi 32mm x Hành Trình 100mm)

0907 868 807