Ben Hơi Khí Nén AIRTAC MBL32x125 (Xi Lanh Tròn Phi 32mm x Hành Trình 125mm)

0907 868 807