Ben Hơi Khí Nén AIRTAC MBL32x75 (Xi Lanh Tròn Phi 32mm x Hành Trình 75mm)

0907 868 807