Ben Hơi Khí Nén AIRTAC MBL32x150 (Xi Lanh Tròn Phi 32mm x Hành Trình 150mm)

0907 868 807