Ben Hơi Khí Nén AIRTAC MBL32x175 (Xi Lanh Tròn Phi 32mm x Hành Trình 175mm)

0907 868 807