Ben Hơi Khí Nén AIRTAC MBL32x200 (Xi Lanh Tròn Phi 32mm x Hành Trình 200mm)

0907 868 807