Ben Hơi Khí Nén AIRTAC MBL32x225 (Xi Lanh Tròn Phi 32mm x Hành Trình 225mm)

0907 868 807