Ben Hơi Khí Nén AIRTAC MBL32x250 (Xi Lanh Tròn Phi 32mm x Hành Trình 250mm)

0907 868 807