Ben Hơi Khí Nén AIRTAC MBL32x25 (Xi Lanh Tròn Phi 32mm x Hành Trình 25mm)

0907 868 807