Ben Hơi Khí Nén AIRTAC MBL32x50 (Xi Lanh Tròn Phi 32mm x Hành Trình 50mm)

0907 868 807