Ben Hơi Khí Nén AIRTAC MBL32x300 (Xi Lanh Tròn Phi 32mm x Hành Trình 300mm)

0907 868 807