Ben Hơi Khí Nén AIRTAC MBL32x350 (Xi Lanh Tròn Phi 32mm x Hành Trình 350mm)

0907 868 807