Ben Hơi Khí Nén AIRTAC MBL32x400 (Xi Lanh Tròn Phi 32mm x Hành Trình 400mm)

0907 868 807