Ben Hơi Khí Nén AIRTAC MBL32x450 (Xi Lanh Tròn Phi 32mm x Hành Trình 450mm)

0907 868 807